Aktiv Pakoštane

Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi otok Pakoštane osnovan je 2001. godine te je prva akcija održana 4. srpnja 2001. godine na kojoj je prikupljeno 15 doza krvi.
Broj prikupljenih doza krvi po godinama:

– u 2001. godini održala se 1 akcija dobrovoljnog darivanja krvi te je prikupljeno 15 doza krvi,
– u 2002. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 67 doza krvi,
– u 2003. godini održane su 3 akcije na kojima je prikupljeno 71 doza krvi,
– u 2004. godini održane su 3 akcije na kojima je prikupljeno 85 doza krvi,
– u 2005. godini održane su 3 akcije na kojima su prikupljene 94 doze krvi,
– u 2006. godini održane su 3 akcije na kojima su prikupljene 82 doze krvi,
– u 2007. godini održane su 3 akcije na kojima je prikupljeno 90 doza krvi,
– u 2008. godini održane su 2 akcije na kojima su prikupljene 64 doze krvi,
– u 2009. godini održane su 3 akcije na kojima su prikupljene 80 doza krvi,
– u 2010. godini održane su 3 akcije na kojima je prikupljeno 36 doza krvi,
– u 2011. godini održane su 3 akcije na kojima je prikupljeno 66 doza krvi,
– u 2012. godini održane su 2 akcije na kojima je prikupljeno 45 doza krvi,
– u 2013. godini održane su 3 akcije na kojima je prikupljeno 78 doza krvi,
– u 2014. godini održane su 3 akcije na kojima je prikupljeno 47 doza krvi,
– u 2015. godini održane su 3 akcije na kojima je prikupljeno 47 doza krvi,
– u 2016. godini održane su 3 akcije na kojima su prikupljene 82 doze krvi,
– u 2017. godini održane su 3 akcije na kojima su prikupljene 64 doze krvi.

http://www.b-portal.hr/2017/05/10/pakostanima-prikupljene-24-doze-krvi-cetvero-novih-davatelja/