Aktiv Poluotok

Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi Poluotok osnovan je 2001. godine te je prva akcija održana 20.ožujka 2001. godine na kojoj je prikupljeno 26 doza krvi.

Broj prikupljenih doza krvi po godinama:

– u 2001. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 65 doza krvi,
– u 2002. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 59 doza krvi,
– u 2003. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 73 doze krvi,
– u 2004. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 64 doza krvi,
– u 2005 godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te su ukupno prikupljene 70 doze krvi,
– u 2006. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 60 doza krvi,
– u 2007. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 68 doza krvi,
– u 2008. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 63 doza krvi.