AKTIV SVETI PETAR

Aktiv dobrovoljnih darivatelja krvi Sveti Petar osnovan je 2001. godine te je prva akcija održana 16.siječnja 2001. godine na kojoj je prikupljeno 26 doza krvi.

Broj prikupljenih doza krvi po godinama:

– u 2001. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 26 doza krvi,
– u 2002. godini održala su se 1 akcija dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 8 doza krvi,
– u 2003. godini održala se 1 akcija dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 2 doze krvi,
– u 2004. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 27 doza krvi,
– u 2005 godini održale su se 2 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te su ukupno prikupljene 16 doze krvi,
– u 2006. godini održale su se 2 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 21 doza krvi,
– u 2007. godini održale su se 2 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 37 doza krvi,
– u 2008. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 38 doza krvi,
– u 2009. godini održale su se 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi te su ukupno prikupljeno 20 doze krvi,
– u 2016. godini održale su se 1 akcija dobrovoljnog darivanja krvi te je ukupno prikupljeno 8 doza krvi.