Darivanjem materijalnih dobara

Odjeću i obuću možete darovati na način da je odložite u zato predviđen spremnik koji se nalazi pokraj Vatrogasnog doma u Biogradu na Moru.

Odjeću i obuću potrebno je prikladno pohraniti u vrećice te je odložiti u spremnik.

Molimo da ne odlažete odjeću i obuću koja se više ne može koristiti.

Spremnik je sive boje i ima obilježja Crvenog križa.