Lista tečaja za osposobljavanje spasilaca za 2018 godinu

“Za sve detalje vezane za osposobljavanje spasilaca za 2018. godinu možete kontaktirati Vaše najbliže društvo Crvenog križa.”

Lista tečajeva

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin