Nadzorni odbor

Na 12. Izborno konstituirajućoj skupštini Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru izabrani su za članove Nadzornog odbora Društva u mandatnom razdoblju 15.12.2016. – 15.12.2020. godine:

– Martina Mrkić,
– Anamarija Matešić,
– Milojka Drašković Pedišić.