Odbor mladih HCK

Djelatnica GDCK Biograd na Moru sudjelovala je na poziv Hrvatskog Crvenog križa na sastanku Odbora mladih HCK kako bi predstavila, educirala i pomogla oko pripreme Strategije uključivanja mladih alata za samoprocjenu. Alat (YES S.A) izdala je Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca a namijenjen je za pomoć Nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i svim njihovim ustrojstvenim oblicima prilikom izrade plana i strategija za mlade.
Iznimno smo ponosni što možemo biti dio implementacije Strategije uključivanja mladih alata za samoprocjenu na nacionalnoj razini.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin