Odbor

Na 12. Izborno konstituirajućoj skupštini Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru izabranI su za članove Odbora Društva u mandatnom razdoblju 15.12.2016. – 15.12.2020. godine:

– Siniša Filipović,
– Branka Kulaš,
– Antonija Pancirov,
– Mirjana Zalović i
– Hrvoje Raspović.