Skupština

Na 12. Izborno konstituirajućoj skupštini Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru izabrani su za članove Skupštine Društva u mandatnom razdoblju 15.12.2016. – 15.12.2020. godine:

– Branko Juričin,
– Vinko Lacman,
– Lucijan Troskot,
– Davor Šarić,
– Mirjana Zalović,
– Nikoleta Mustapić,
– Jadranka Rogić,
– Anamarija Matešić,
– Sandra Barešić,
– Šime Mušćet,
– Damir Majica,
– Siniša Filipović,
– Mihael Lujanac,
– Martina Mrkić,
– Hrvoje Raspović,
– Branka Kulaš,
– Milojka Drašković Pedišić,
– Pavle Baričić,
– Boško Uroda,
– Antonija Pancirov i
– Franka Troskot.